Hvad er redirects?

Et redirect (omdirigering på dansk) er en måde at sende brugeren fra en adresse til en anden. Det er utrolig vigtigt at have styr på disse redirects, da de sørger for, at du ikke har sider folk kommer ind på, som ikke findes mere (Også kaldet 404 sider).

Eksempler hvor du skal have redirects

Der kan være flere forskellige årsager til at du skal have lavet redirects. Det kan være at:

  • Du skifter fra HTTP til HTTPS
  • Du lægger flere sider sammen til én og skal derfor redirecte de gamle til den nye
  • Produkter / kategorier udgår
  • Redesign af hele hjemmesiden, så flere URL’er skifter
  • Skifte fra ét domæne til et andet – Husk også at angive det nye domæne i Search Console.

Det er derfor altafgørende at have styr på disse redirects, når du nedlægger en side eller ændrer på adressen af en allerede eksisterende side. Har du ikke det, og var det en rigtig godt rangerende side, så mister du alt din SEO værdi.

De vigtigste og mest brugte redirects

De to absolut vigtigste typer redirects, og dem du formentlig kommer til at bruge, hedder 301 og 307/302.

  • 301-redirect: Et permanent redirect man bruger, hvis man er sikker på, at siden er flyttet. Opdager Google et 301 redirect, kan det ikke gøres om.
  • 307/302 – redirect: Her fortæller vi, at siden er midlertidig flyttet. Det bruges også ofte, hvis man skal tjekke redirects af, hvorefter man laver dem om til 301, når man er helt sikker.

Google har meldt ud, at de ikke ser forskel på dem, men der findes andre søgemaskiner i verden, og du kan altså risikere, at et redirect ikke kan laves tilbage, hvis du bruger 301 og det egentlig bare var midlertidigt (det kunne være sæsonbetonet varer, der udgår, men kommer igen hvert år).

Du kan læse mere om alle response codes her.

Hvordan opretter man redirects?

Du har to muligheder for at lave redirects. Du kan enten bruge et plugin, som de fleste CMS har en version af. Bruger du WordPress kan vi anbefale Redirection. 

Her kan du enten manuelt sætte redirects op, uploade CSV fil dertil eller få den til automatisk at oprette redirects, når sider flyttes.

Nedenstående billede viser bunden af Redirection. Her taster du din gamle adresse i “Source URL” og den nye url i “Target URL”.

Alternativt kan du også lave dem i din .htaccess fil. Her går det ind og bliver rigtig teknisk, men det  er den eneste mulighed, hvis du for eksempel skifter domæne og skal have alt redirected fra det gamle domæne til det nye (og skal have alle sidernes URL med over).

 Et eksempel på en sådan redirect kunne se sådan her ud:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?erhvervshjemmesider\.dk$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://aveo.dk/$1 [R=301,L]
</IfModule># END WordPress

Det overstående eksempel viser et redirect der dirigerer folk hen fra erhvervshjemmesider.dk (Aveos gamle navn) til aveo.dk.

Det er en af de typiske måder at redirecte på for mange, men Google understøtter mange flere metoder. Dem kan du læse mere om her.

Redirects indflydelse på SEO

Det er vigtigt at ens redirect er korrekte. Både fordi det gør vedligeholdelsen nemmere, men også fordi det forbedrer hjemmesidens SEO. Det sikrer nemlig, at værdien fra links og indholdets relevans bevares, selv når URL’er ændres.

Bevaring af linkjuice

Linkjuice er den værdi en hjemmeside overfører til en anden hjemmeside via. Links.
Et redirect som er implementeret ordentligt sikrer, at værdien fra links, der er på en gammel URL, overføres til den nye URL.

Det hjælper med at bevarer en sides autoritet, og at jeres hårde SEO arbejde ikke går tabt.

Undgå duplikeret indhold

Når redirects bliver brugt korrekt, kan du undgå problemer med duplikeret indhold. Det er vigtigt ikke at have duplikeret indhold, da søgemaskinerne straffer hjemmesider, der har identisk indhold på flere af samme hjemmesidens URL’er.

Vælg den rigtige type redirects

Der er to forskellige typer redirects du kan bruge, og hvilken redirect du bruger afhænger af, hvad ændringen er.

En 301-redirect er en permanent løsning. Her bliver der fortalt til søgemaskinen at indholdet er permanent er flyttet til en anden URL.

En 302-redirect bruges som en midlertidig ændring. Søgemaskinerne for derfor fortalt at det ikke er en permanent flytning.

Det er vigtigt at vælge det korrekte redirect, så søgemaskinerne bedre kan forstå ændringen.

Konsekvenser ved fejlimplementering

Hvis et redirect ikke er implementeret rigtigt, kan din placering i søgeresultatet gå tabt. Søgemaskinen bliver simpelthen forvirret, og det kan føre til, at din hjemmesides indhold bliver vurderet lavt.

Undgå redirect chains og/eller loops

Der kan gå en hel del  galt, når man arbejder med redirects, så man skal holde tungen lige i munden og tage sig god tid. Udover decideret at redirecte forkert skal du især passe på, at du ikke ender ud i en for lang redirect chain (omdirigeringskæde) eller et loop. 

En dybere forklaring på disse to fænomener får du her

Redirect chains

Man skal se en redirect chain som en decideret kæde af redirects. Redirecter du fra  URL A -> URL B har du ét redirect og deraf en kæde på bare 1 led. Redirecter du derimod fra URL A -> URL B -> URL C -> URL D ender du ud i en redirect chain på 4 led, som brugeren af din side skal igennem før de lander på den rigtige side. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, da det i dette tilfælde vil tage længere tid at loade siden. Det ville altså have været mere hensigtsmæssigt bare at redirecte direkte fra URL A ->  URL D og skippe URL B og URL C.

Det virker måske lidt åndsvagt, at man kan ende ud i sådan en kæde, men har du et større website, hvor du har lavet om i strukturen flere gange, kan man hurtigt komme til at “glemme” de første redirects, man lavede, og bare gå blive ved med at lave nye.

Så pas på med, hvilke redirects du laver, og har du en større kæde i gang, så se at få det fixet, så brugeren ser den rigtige side med det samme.

Redirect loops

Endnu værre end kæderne, er redirect loops. Har du et loop i nogle af dine redirects kan du rent faktisk risikere helt at ødelægge siden. Sidder brugeren fast i et loop, hvor den kører følgende redirect URL A -> URL B -> URL A, jamen så kommer den aldrig videre, da den bliver ved med at prøve at pinge mellem URL A og URL B. Til sidst siger den stop og brugeren får nedenstående fejlside på baggrund af for mange redirects.

Det er især kritisk, hvis det er forsiden, da folk så slet ikke kan komme ind på din side. Én ting er, at brugeren ikke kan komme ind på siden, men det kan søgemaskinerne heller ikke, og alle  rangeringssignalerne, du gerne vil sende fra én side til en anden, forsvinder. Så får du sådan en fejl, er det ekstremt vigtigt at få fixet så hurtigt som muligt.

Her ville det være bedre at splitte kæden op, så du redirectede sådan her i stedet:

  • URL A → URL D
  • URL B → URL D
  • URL C → URL D

Det er måske en smule nemmere at forklare med et eksempel:

Da Dong Energy rebrandede sig til Ørsted tilbage i 2017, skulle navnet på deres webadresse også ændres.

For at dirigere brugere hen på hjemmesiden med deres nye navn skulle der oprettes et redirect:

dongenergi.dk → orsted.dk

Det lykkedes da også for dem – bortset fra at der opstod dette redirect chain:

På billedet ser vi, at der bliver redirected fra
dongenergi.dk → www.dongenergi.dk → orsted.dk.
Det betyder, at brugerne nu skal vente endnu længere på, at de rammer den rigtige webadresse, fordi der skal omdirigeres over flere omgange.

Det kunne nemt være fikset, hvis de havde opstillet deres redirect struktur sådan her i stedet:

At fikse redirect chains har nok været langt nede på deres prioriteringsliste under rebrandingen og det er heller ikke en katastrofal fejl. Men det er et godt eksempel på, hvor nemt de her kæder kan opstå, hvis man ikke har tungen lige i munden, når man laver ændringer på sin hjemmeside.

Tjek op af det hele

Er du i tvivl om, hvordan en side redirecter, så kan du altid gå ind på dette værktøj. Vil du have information om hele din side og få et større overblik over din side, og hvorledes du har redirects, så kan du bruge et værktøj som Screaming Frog. Her kan du crawle helt op til 500 URL’er med deres gratis version.

Opsætter du redirects på din side, så husk at ændre alle dine interne links, der peger hen på den gamle, så der ikke bliver redirected unødvendigt. Så undgår du også at få døde links.

FAQ

Kan for mange redirects skade mit website?

Ja, for mange redirects kan forsinke sidens indlæsningstider og potentielt forvirre søgemaskiner, hvilket kan skade dit websites SEO.

Hvordan påvirker redirects hjemmeside hastigheden?

Redirects tilføjer ekstra HTTP-forespørgsler, som kan forsinke sidens indlæsningshastighed, især hvis der er mange eller komplekse redirect-kæder.

Er der et maksimum antal redirects, jeg bør bruge?

Selvom der ikke er et fast maksimum, anbefales det at begrænse brugen af alt for mange redirects for at undgå forsinkelser og potentielt negative SEO-implikationer.

Kan jeg bruge JavaScript til at implementere redirects?

Ja, men vær opmærksom på, at JavaScript-redirects kan være mindre pålidelige for SEO, da ikke alle søgemaskiner behandler dem ens.

Daniel Bernhardt Petersen
Senior SEM Specialist
dbp@aveo.dk 70 40 40 50
Sidst opdateret:
05 / 04 / 2024
SEO