Hvad er redirects?

Et redirect (omdirigering på dansk) er en måde at sende brugeren fra en adresse til en anden. Det er utrolig vigtigt at have styr på disse redirects, da de sørger for, at du ikke har sider folk kommer ind på, som ikke findes mere (Også kaldet 404 sider).

Eksempler hvor du skal have lavet redirects:

  • Du skifter fra HTTP til HTTPS
  • Du lægger flere sider sammen til én og skal derfor redirecte de gamle til den nye
  • Produkter / kategorier udgår
  • Redesign af hele hjemmesiden, så flere URL’er skifter
  • Skifte fra ét domæne til et andet – Husk også at angive det nye domæne i Search Console.

Det er derfor altafgørende at have styr på disse redirects, når du nedlægger en side eller ændrer på adressen af en allerede eksisterende side. Har du ikke det, og var det en rigtig godt rangerende side, så mister du alt din SEO værdi.

De vigtigste og mest brugte redirects

De to absolut vigtigste typer redirects, og dem du formentlig kommer til at bruge, hedder 301 og 307/302.

  • 301-redirect: Et permanent redirect man bruger, hvis man er sikker på, at siden er flyttet. Opdager Google et 301 redirect, kan det ikke gøres om.
  • 307/302 – redirect: Her fortæller vi, at siden er midlertidig flyttet. Det bruges også ofte, hvis man skal tjekke redirects af, hvorefter man laver dem om til 301, når man er helt sikker.

Google har meldt ud, at de ikke ser forskel på dem, men der findes andre søgemaskiner i verden, og du kan altså risikere, at et redirect ikke kan laves tilbage, hvis du bruger 301 og det egentlig bare var midlertidigt (det kunne være sæsonbetonet varer, der udgår, men kommer igen hvert år).

Hvordan opretter man redirects?

Du har to muligheder for at lave redirects. Du kan enten bruge et plugin, som de fleste CMS har en version af. Bruger du WordPress kan vi anbefale Redirection. 

Her kan du enten manuelt sætte redirects op, uploade CSV fil dertil eller få den til automatisk at oprette redirects, når sider flyttes.

Nedenstående billede viser bunden af Redirection. Her taster du din gamle adresse i “Source URL” og den nye url i “Target URL”.

Alternativt kan du også lave dem i din .htaccess fil. Her går det ind og bliver rigtig teknisk, men det  er den eneste mulighed, hvis du for eksempel skifter domæne og skal have alt redirected fra det gamle domæne til det nye (og skal have alle sidernes URL med over).

 Et eksempel på en sådan redirect kunne se sådan her ud:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?erhvervshjemmesider\.dk$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://aveo.dk/$1 [R=301,L]
</IfModule># END WordPress

Undgå redirect chains og/eller loops

Der kan gå en hel del  galt, når man arbejder med redirects, så man skal holde tungen lige i munden og tage sig god tid. Udover decideret at redirecte forkert skal du især passe på, at du ikke ender ud i en for lang redirect chain (omdirigeringskæde) eller et loop. 

En dybere forklaring på disse to fænomener får du her

Redirect chains

Man skal se en redirect chain som en decideret kæde af redirects. Redirecter du fra  URL A -> URL B har du ét redirect og deraf en kæde på bare 1 led. Redirecter du derimod fra URL A -> URL B -> URL C -> URL D ender du ud i en redirect chain på 4 led, som brugeren af din side skal igennem før de lander på den rigtige side. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, da det i dette tilfælde vil tage længere tid at loade siden. Det ville altså have været mere hensigtsmæssigt bare at redirecte direkte fra URL A ->  URL D og skippe URL B og URL C.

Det virker måske lidt åndsvagt, at man kan ende ud i sådan en kæde, men har du et større website, hvor du har lavet om i strukturen flere gange, kan man hurtigt komme til at “glemme” de første redirects, man lavede, og bare gå blive ved med at lave nye.

Så pas på med, hvilke redirects du laver, og har du en større kæde i gang, så se at få det fixet, så brugeren ser den rigtige side med det samme.

Redirect loops

Endnu værre end kæderne, er redirect loops. Har du et loop i nogle af dine redirects kan du rent faktisk risikere helt at ødelægge siden. Sidder brugeren fast i et loop, hvor den kører følgende redirect URL A -> URL B -> URL A, jamen så kommer den aldrig videre, da den bliver ved med at prøve at pinge mellem URL A og URL B. Til sidst siger den stop og brugeren får nedenstående fejlside på baggrund af for mange redirects.

Det er især kritisk, hvis det er forsiden, da folk så slet ikke kan komme ind på din side. Én ting er, at brugeren ikke kan komme ind på siden, men det kan søgemaskinerne heller ikke, og alle  rangeringssignalerne, du gerne vil sende fra én side til en anden, forsvinder. Så får du sådan en fejl, er det ekstremt vigtigt at få fixet så hurtigt som muligt.

Tjek op af det hele

Er du i tvivl om, hvordan en side redirecter, så kan du altid gå ind på dette værktøj. Vil du have information om hele din side og få et større overblik over din side, og hvorledes du har redirects, så kan du bruge et værktøj som Screaming Frog.

Opsætter du redirects på din side, så husk at ændre alle dine interne links, der peger hen på den gamle, så der ikke bliver redirected unødvendigt. Så undgår du også at få døde links.

Trine Høegh
Team Leader | SEM Specialist
th@aveo.dk 70 40 40 50
Dato:
04 / 10 / 2023
SEO